Υπερηχοτομογράφος

Πραγματοποιούνται από τη γιατρό υπερηχογραφήματα άνω και κάτω κοιλίας, μαστών, μαλακών μορίων, μυοσκελετικού καθώς και τα περισσότερα παιδιατρικά υπερηχογραφήματα. Επίσης, διενεργούνται Triplex καρωτίδων, αρτηριών και φλεβών κάτω άκρων, αρτηριών και φλεβών άνω άκρων, νεφρικών αγγείων και σπλαγχνικών αγγείων.