ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

General Electric Logiq 9

Στο χώρο του Ιατρείου λειτουργεί υπερηχοτομογράφος Logiq 9 της GE.
Πραγματοποιούνται από τη γιατρό υπερηχογραφήματα άνω και κάτω κοιλίας, θυρεοειδούς, τραχήλου, μαστών, μαλακών μορίων, μυοσκελετικού καθώς και τα περισσότερα παιδιατρικά υπερηχογραφήματα. Επίσης, διενεργούνται Triplex καρωτίδων, αρτηριών και φλεβών κάτω άκρων, αρτηριών και φλεβών άνω άκρων, νεφρικών αγγείων και σπλαγχνικών αγγείων.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό και γίνεται σύντομη κλινική εξέταση. Τα ευρήματα του υπερηχογραφήματος πάντοτε συγκρίνονται – συσχετίζονται με προηγούμενες απεικονιστικές εξετάσεις και το εργαστηριακό προφίλ του εξεταζόμενου. Επίσης, δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες για την περαιτέρω διερεύνηση σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο και πάντα σε συνεργασία με το θεράποντα κλινικό ιατρό.