3D μαστογράφος DBT

(digital breast tomosynthesis)

Η ψηφιακή τομοσύνθεση αποτελεί μια ανώτερη διαγνωστική μέθοδο του μαστού, που ξεπερνά την ψηφιακή μαστογραφία παρέχοντας εντυπωσιακά διαγνωστικά αποτελέσματα.
Στη συμβατική ψηφιακή μαστογραφία, πραγματοποιούνται δύο λήψεις σε κάθε μαστό (face και profile), με την ακτινολογική λυχνία να παραμένει ακίνητη, με αποτέλεσμα μια βλάβη σε πυκνό μαστό να κρύβεται εντός των φυσιολογικών ινοαδενικών στοιχείων.
Με την τεχνολογία της Τομοσύνθεσης, η λυχνία περιστρέφεται γύρω από το μαστό, διαγράφοντας γωνία 40˚. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνονται πολλαπλές, χαμηλής δόσης τομές πάχους 1χιλ, δίνοντας τη δυνατότητα ανάδειξης παθολογικών περιοχών που η συμβατική ψηφιακή μαστογραφία αδυνατεί να απεικονίσει.

3D πανοραμικό CBCT

(cone beam computed tomography)

Acteon X Trium

Καθώς η ιατρική απεικόνιση έχει περάσει εδώ και δεκαετίες στην ψηφιακή και 3D εποχή, στο Ιατρείο μας λειτουργεί υπερσύγχρονος Οδοντιατρικός Τομογράφος Κωνικής Δέσμης (CBCT). Το μηχάνημα αυτό αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στην οδοντιατρική απεικόνιση και ενσωματώνει τον ορθοπαντογράφο (πανοραμική/ κεφαλομετρική ακτινογραφία) και τον αξονικό τομογράφο κωνικής δέσμης. Ο εξεταζόμενος βρίσκεται σε όρθια ή καθιστή θέση, σε αντίθεση με τους Αξονικούς Τομογράφους Ελικοειδούς Σάρωσης (Spiral Computed Tomography), όπου η εξέταση γίνεται σε ύπτια θέση με μετακίνηση του κρεβατιού εντός ενός δακτυλίου. Στο CBCT το σύστημα λυχνία-ανιχνευτής πραγματοποιεί μια περιστροφική κίνηση γύρω από το κεφάλι του εξεταζόμενου (προσομοιάζοντας το γνωστό ορθοπαντογράφο). Ωστόσο, λόγω της καινοτόμου τεχνολογίας, μας δίνεται η δυνατότητα τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης στη στοματική κοιλότητα και στο προσωπικό κρανίο. Αυτό επιτυγχάνεται στο CBCT με πολύ μικρότερες δόσεις ακτινοβολίας (υποπολλαπλάσιες) συγκριτικά με τους γνωστούς Αξονικούς Τομογράφους Ελικοειδούς Σάρωσης.
Όλη η πληροφορία (πολλαπλές εικόνες στα τρία επίπεδα) εγγράφεται σε CD για το αρχείο του εξεταζόμενου, ενώ φυλάσσεται αρχείο και στο χώρο του Ιατρείου. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να αποστέλλονται οι εξετάσεις στους κλινικούς γιατρούς (Οδοντιάτρους, Γναθοχειρουργούς, Εμφυτευματολόγους, Περιοδοντολόγους, ΩΡΛ) υπό μορφή συμπιεσμένων αρχείων μέσω email, πάντα με τη συγκατάθεση του εξεταζόμενου.

Υπερηχοτομογράφος

General Electric Logiq 9

Στο χώρο του Ιατρείου λειτουργεί υπερηχοτομογράφος Logiq 9 της GE.
Πραγματοποιούνται από τη γιατρό υπερηχογραφήματα άνω και κάτω κοιλίας, θυρεοειδούς, τραχήλου, μαστών, μαλακών μορίων, μυοσκελετικού καθώς και τα περισσότερα παιδιατρικά υπερηχογραφήματα. Επίσης, διενεργούνται Triplex καρωτίδων, αρτηριών και φλεβών κάτω άκρων, αρτηριών και φλεβών άνω άκρων, νεφρικών αγγείων και σπλαγχνικών αγγείων.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό και γίνεται σύντομη κλινική εξέταση. Τα ευρήματα του υπερηχογραφήματος πάντοτε συγκρίνονται – συσχετίζονται με προηγούμενες απεικονιστικές εξετάσεις και το εργαστηριακό προφίλ του εξεταζόμενου. Επίσης, δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες για την περαιτέρω διερεύνηση σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο και πάντα σε συνεργασία με το θεράποντα κλινικό ιατρό.

Φορητός Υπερηχοτομογράφος

Alpinion ECUBE i7

Το Ιατρείο μας διαθέτει φορητό μηχάνημα για τη διενέργεια Υπερηχογραφημάτων και Triplex εκτός του χώρου του Εργαστηρίου.
Εξυπηρετούνται κατακεκλιμένοι άρρωστοι κατ’ οίκον, ηλικιωμένοι με δυσκολία μετακίνησης, νοσηλευόμενοι σε κέντρα αποκατάστασης μετά από τροχαία/ εγκεφαλικά επεισόδια, άτομα με ειδικές ανάγκες/ δυσκολία κινητικότητας και γενικότερα άτομα που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Ιατρείο. Δυνατότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε όλο το Νομό καβάλας.

Βιοψίες

Στο ιατρείο μας διενεργούνται βιοψίες διά λεπτής βελόνης (FNA – fine needle aspiration)
και βιοψίες διά κόπτουσας βελόνης (core biopsy) σε βλάβες του μαστού, που χρήζουν
ιστολογικής ταυτοποίησης.
Στην εξέταση του μαστού (ψηλάφηση/ μαστογραφία/ υπερηχογράφημα) συναντάμε συχνά
νεοεμφανιζόμενα ευρήματα, με διφορούμενη ακτινολογική/ υπερηχογραφική εικόνα. Εάν ο
απεικονιστικός έλεγχος δεν είναι διαγνωστικός, τότε κρίνεται απαραίτητη η ιστολογική
ταυτοποίηση της βλάβης.
Στην core biopsy, λαμβάνονται με υπερηχογραφική καθοδήγηση και τοπική αναισθησία
μικρά κομμάτια (ιστοτεμάχια) τα οποία αποστέλλονται σε ειδικό παθολογανατομικό
εργαστήριο (μέσα σε ειδικό υγρό – φορμόλη). Με παρατήρηση στο μικροσκόπιο και ειδικές
χρώσεις ο παθολογοανατόμος γιατρός μπορεί να απαντήσει με ακρίβεια στο ερώτημα αν
πρόκειται για καλοήθη ή κακοήθη βλάβη και ποιου τύπου.
Στην FNA, γίνεται αναρρόφηση του υγρού από κυστικές βλάβες με υγρικό περιεχόμενο ή
λαμβάνονται κύτταρα από συμπαγείς βλάβες του μαστού. Το υλικό συντηρείται σε ειδικό
υγρό (μέθοδος thin prep) και αποστέλλεται σε ειδικό κυτταρολογικό εργαστήριο. Ο
κυτταρολόγος γιατρός μετά παρατήρηση των κυττάρων στο μικροσκόπιο απαντά στο
ερώτημα αν στο υλικό περιέχονται άτυπα/ καρκινικά κύτταρα.

Ολιστική προσέγγιση του εξεταζόμενου

Βασική αρχή στην οποία βασίζεται ο τρόπος λειτουργίας του ιατρείου είναι η προσπάθεια
συνολικής αξιολόγησης του ασθενούς.
Γίνεται πάντα σύγκριση των αποτελεσμάτων με παλαιότερες απεικονιστικές εξετάσεις,
εφόσον αυτές προσκομίζονται. Η συγκριτική παρακολούθηση είναι εντελώς απαραίτητη
στη διαγνωστική προσέγγιση του μαστού. Ακόμη, ο συγκριτικός έλεγχος είναι χρήσιμος και
στις λοιπές υπερηχογραφικές εξετάσεις, όπως υπερηχογραφήματα κοιλίας, θυρεοειδούς,
triplex καρωτίδων, φλεβών και αρτηριών κάτω άκρων, αλλά ορισμένες φορές και στην
οδοντιατρική απεικόνιση.
Επίσης, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, η γιατρός συνομιλεί με το θεράποντα ιατρό και
τους εργαστηριακούς γιατρούς (παθολογοανατόμο, κυτταρολόγο, βιοπαθολόγο).
Πιστεύουμε πως η σωστή διάγνωση, που είναι ο βασικός στόχος της γιατρού και του
προσωπικού του ιατρείου, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας. Στη βάση της συνεργασίας και
με σωστή κλινική εξέταση, απεικονιστική διερεύνηση και εργαστηριακή ανάλυση,
αποφεύγουμε τα διαγνωστικά λάθη που μπορεί να ταλαιπωρήσουν τον εξεταζόμενο. Τέλος
πετυχαίνουμε την καλύτερη και ταχύτερη διεκπεραίωση που δίνει τέλος και στην αγωνία
του ασθενούς.

Ηλεκτρονικό αρχείο – αποστολή μέσω email

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ταχύτερη διεκπεραίωση των εξεταζόμενων, στο ιατρείο
τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του GDPR.
Υπάρχει δυνατότητα αποστολής των εικόνων και των πορισμάτων μέσω email στο
θεράποντα ιατρό ή και στον εξεταζόμενο. Όταν τα αρχεία είναι μεγάλα και ο χώρος
αποθήκευσης του email δεν αρκεί, χρησιμοποιούνται άλλες εναλλακτικές λύσεις αποστολής
αρχείων μέσω διαδικτύου. Σε περίπτωση χρήσης email ή άλλων τρόπων αποστολής ζητείται
η έγγραφη συγκατάθεση του εξεταζόμενου, ώστε αυτό να γίνεται πάντα εν γνώσει του και
με τη συναίνεσή του.
Δίνονται αποτελέσματα σε μορφή CD ή USB flash. Ακόμη, τα αποτελέσματα των υπερήχων
– triplex – πανοραμικών / κεφαλομετρικών ακτινογραφιών εκτυπώνονται σε χαρτί. Οι
ψηφιακές μαστογραφίες εκτυπώνονται σε φιλμ ειδικό για εκτύπωση υψηλής ευκρίνειας. Η
τομοσύνθεση του μαστού αποθηκεύεται σε DVD καθώς το μέγεθος του αρχείου είναι
ιδιαίτερα μεγάλο. Τέλος, τα CBCT (αξονικές τομογραφίες κωνικής δέσμης γνάθων)
αποθηκεύονται και δίνονται σε CD.
Το αρχείο τηρείται στο ιατρείο για αρκετά χρόνια, ώστε να υπάρχει δυνατότητα
επανεκτύπωσης ή σύγκρισης.

Στειλτε μας

imagingcenterkavala@gmail.com

Το Ιατρειο

Φιλικής Εταιρίας 5, Καβάλα 654 03

Δευτέρα και Πέμπτη

8:30 – 13:30 και 18:00-21:00

Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή

8:30 – 16:30