Ηλεκτρονικό αρχείο – αποστολή μέσω email

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ταχύτερη διεκπεραίωση των εξεταζόμενων, στο ιατρείο τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του GDPR.
Υπάρχει δυνατότητα αποστολής των εικόνων και των πορισμάτων μέσω email στο θεράποντα ιατρό ή και στον εξεταζόμενο. Όταν τα αρχεία είναι μεγάλα και ο χώρος αποθήκευσης του email δεν αρκεί, χρησιμοποιούνται άλλες εναλλακτικές λύσεις αποστολής αρχείων μέσω διαδικτύου. Σε περίπτωση χρήσης email ή άλλων τρόπων αποστολής ζητείται η έγγραφη συγκατάθεση του εξεταζόμενου, ώστε αυτό να γίνεται πάντα εν γνώσει του και με τη συναίνεσή του.
Δίνονται αποτελέσματα σε μορφή CD ή USB flash. Ακόμη, τα αποτελέσματα των υπερήχων – triplex – πανοραμικών / κεφαλομετρικών ακτινογραφιών εκτυπώνονται σε χαρτί. Οι ψηφιακές μαστογραφίες εκτυπώνονται σε φιλμ ειδικό για εκτύπωση υψηλής ευκρίνειας. Η τομοσύνθεση του μαστού αποθηκεύεται σε DVD καθώς το μέγεθος του αρχείου είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Τέλος, τα CBCT (αξονικές τομογραφίες κωνικής δέσμης γνάθων) αποθηκεύονται και δίνονται σε CD.
Το αρχείο τηρείται στο ιατρείο για αρκετά χρόνια, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επανεκτύπωσης ή σύγκρισης.