Φορητός Υπερηχοτομογράφος

Το Ιατρείο μας διαθέτει φορητό μηχάνημα για τη διενέργεια Υπερηχογραφημάτων και
Triplex εκτός του χώρου του Εργαστηρίου, ώστε να εξυπηρετούνται άτομα με δυσκολία
μετακίνησης, σε όλο το Νομό.